* LED SURTRON 4.0 Megahertz frekansa sahiptir.

RADYO CERRAHİNİN TEMELİ

Kanamanın ısı kullanarak kontrolü muhtemelen ilk olarak eski mısırda uygulanmıştır. Uygulama daha çok bir metalin ısıtılması yoluyla yapılmıştır. Bir asırdan daha uzun bir süredir ise bu amaçla elektrik akımı kullanılmaktadır. Geleneksel elektrokoterler, elektrik akımı ile kor haline getirilen platin telden ibarettir. Bu hem koagülasyon ve hem de kesme için kullanılmıştır. Daha sonraları alternatif akım ve voltaj değiştirici trafonun bulunması ile tıpta yüksek elektrik akımları koagülasyon, kesme ve doku tahribi için kullanılmaya başlanmıştır. Bugün dünyadaki tüm ameliyathanelerde bir diyatermi cihazı bulunabilir.

Standart diyatermide, yüksek frekanslı elektrik akımları hastanın içinden geçmektedir. İki adet elektrod kullanılmaktadır. Biri pasif elektroddur; geniş bir plaka şeklindedir ve nemli olarak hastanın bacağına kayışla bağlanmaktadır. Diğeri ise aktif elektroddur ve dokuya temas için kullanılır. Isınma etkisi, kullanılan elektriğin yoğunluğuna bağlıdır. Akım, geniş bir alan üzerinden geçerse oluşan ısı minimaldir ve fakat küçük bir noktada konsantre olursa, ısınır ve kesme, koagülasyon ve doku tahribi etkisi gösterir.

Düşük frekanslı alternatif akım kas kasılmalarına sebep olur (Fizyoterapideki adıyla Faradik Etki); yüksek frekans (>10000Hz) ise bu etkiyi göstermeden dokuda ısınmaya neden olmuştur.

Vakumlu tüplerin bulunması ile -radyo ve televizyonlarda kullanıldığı gibi- dokuda kesme etkisi yaratan güçlendirilmiş elektrik akımlarının üretilmesini mümkün olmuştur. Bu frekans halen modern radyocerrahi cihazlarında kullanılmaktadır.

Bunun yanısıra modern radyocerrahi cihazları, doku üzerinde kesme, eksizyon ve kaogülasyon etkisi gösteren birçok değişik dalga tipi üretilebilmektedir.

Radyocerrahi, yumuşak doku üzerinde kesme ve koagülasyon çin atravmatik bir metoddur. Basınç gerektirmez. Radyo dalgaları, hücreleri vaporize ederek kesme etkisi gösterir. Bu da hücrelerde daha az travmaya ve skar bırakmadan, daha az post-operatif rahatsızlıkla cerrahi demektir. Diğer bir avantajı ise elektrodların işlem esnasında kendi kendine steril olmalarıdır.

DOKU HASARINI AZALTMAK

Elektrod dokudan geçerken oluşturduğu ısıya lateral ısı denir ve aşağıdaki formülle hesaplanabilir.

LATERAL ISI= T x I x W x D / FREKANS T= Elektrodun dokuya temas ettiği süre I = Güç W= Dalga tipi D= Elektrod ölçüleridir.

Lateral ısı ne kadar fazla olursa, doku tahribi de o kadar fazla olur.

Elektrodun dokuya temas süresinin az olması, kullanılan elektrodun ince olması ve daha az güç kullanılması daha az lateral ısıya neden olur.

Ve formülün en önemli faktörü frekans, lateral ısıyla ters orantılıdır. Yani frekans ne kadar yüksek olursa lateral ısı o kadar az olur.