CERRAHİ DİREK TERMAL FÜZYON VE DİVİZYON PRENSİBİ

Bu prensib , hedef vasküler dokuya kuagülasyon için termal enerjinin direk olarak aktarılması ve dokuda füzyonun sağlanmasını takiben ayrılmasıdır.Termal füzyonun sağladıgı fayda ; bipolar elektrik , ultrasonik ve laser gibi başka bir ara enerji kaynagı kullanmada arzulanan dokuda kuagulasyonun , takiben de divizyonun saglanırken kollateral dokuda termal ısı yayılmasının olmamasıdır.

Bu prensibte cerrahi için patentli Termal Welding (Termal Kaynak ) sistemi geliştirilmiştir. Probun agzının bir çenesinde özel alaşımlı , NICHROME tel ve diğer çesinde silikon kılıf vardır. Bu teknik dizayn , damarsal doku üzerinde kapatılmış probun agzında silikon muhafaza yaratarak dereceli termal enerji profilini sağlar.Dereceli termal enerji profili ;her iki haftada kuagulasyon kuşagı , kuşaklar ortasında çok daha yogunlaşmış ısıyı tarif etmektedir , agızın dış tarafı tamamen izole edilmiştir. Direk termal enerjinin oluşması için nichrome tele termal enerji yüklemesi güç kaynagından elde edilmektedir.

Dokuda çalışma esası ; Güç kaynagına prob baglandıktan sonra ligasyonu ve divizyonu yapılacak vasküler dokuya prob yerleştirilir , kapatılır ve cihaz aktive edilir . Probun kapatılmasıyle oluşan basınç altında izole edilmiş ortamda fokuslenen termal enerji direk olarak dokuya aktarılır , dokunun her iki tarafında kuagulasyon kuşagı yaratılır , burada vücudun kendine has kolajeniyle damar duvarlarının tabiatı aktuel olarak değişime ugrar , sealing , (kapama) etkisi saglanırken kuagulasyon kuşaklarının ortasında oluşan yogun termal enerjiyle hemostatik olarak doku divize edilir.Vücudda kalan damarın lumeni tamamen füzyon edilmiştir.

Termal Welding sistemi ; hiçbir formda . bipolar veya monopolar , elektrik akımı olmaksızın direktermal enerjinin kullanılması esasına dayandıgından koleteral dokuya hasar vermeyen minimal termal ısı yayılması (1mmden az ) ve aynı enstrümanla hem ligasyon hem de termal enerji esaslı divizyon yapılabilmesinin faydası elde edilmektedir.Thermal Welding sisteminin cerrahide kullanılmasıyle başkaca bir elektrokoter cihazı kullanılmasına gerek kalmamaktadır.Direk termal enerji ile yapılan damar ligasyonunda , füzyon olan dokunun insanın normal tansiyonunun üç katına kadar dirençli olduğu bilimsel çalışmayla kanıtlanmıştır.Bu da per-operatif ve pot-operatif olarak hemostazın güvenirliğini belirtmektedir.